งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ปฏิทินการรับสมัคร  

ประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร

 

 

หมายเหตุ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

      - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๕๖๔ ๓๖๒๒ หรือ facebook. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ