คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16512104880003นางสาวสุภาวัลย์เเก้ววงค์ษารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
26512104880004นางสาวมานิตา จารุนัยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
36512104880006นางสาววิไลวรรณไชยทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
46512104880007นางสาวญาณวดีผดุงรัตน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
56512104880011นางอารียากอผารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
66512104880013นางสาวธิรนาฏหงษ์อินทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
76512104880014นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณกูฏรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
86512104880017นางสาวจันทร์จิราชอบนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
96512104880018นางสาวจันทกานต์แสงเคลือบรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
106512104880022นางสาวอรอริญชย์ สมสาร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
116512104880023นางสาวณัฐธิดาจำปาเต็มรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
126512104880024นายพิเชฏฐ์ชัย ชนะรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
136512104880027นางสาววิชุดางามเลิศรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607