คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16512103920003นางสาวศิริกานดาบุญธรรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 
26512103920004นางสาวประภาศิริตะไลชั่งรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565 


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607