บริหารจัดการระบบ
ตรวจสอบสถานนะการสมัคร
    รอบ    การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (สอบวันที่ 13 ก.ค. 67)
    รอบ    การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (สอบวันที่ 29 มิ.ย. 67)
    รอบ    โครงการอบรม CEFR ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 4 (อบรมวันที่ 27 28 ก.พ. 67)
    รอบ    โครงการอบรม CEFR ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 (อบรมวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566)
    รอบ    โครงการอบรม CEFR ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 (อบรมวันที่ 23-24 กันยายน 2566)
    รอบ    26 ส.ค. 2566 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    22 ก.ค. 2566 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    24 มิ.ย. 2566 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    24 ธ.ค. 2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    26 พ.ย. 2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    29 ต.ค.2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    27 ส.ค.2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    23 ก.ค.2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    25 มิ.ย. 2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    29 ม.ค. 2565 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    25 ธ.ค. 2564 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    27 พ.ย. 2564 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    28 ส.ค. 2564 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    31 ก.ค. 2564 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    26 มิ.ย. 2564 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    14 มี.ค. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล
    รอบ    6 - 7 มี.ค. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล
    รอบ    27 -28 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล(ครุศาสตร์ ปี 5)
    รอบ    20 -21 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล(ครุศาสตร์ ปี 4)
    รอบ    การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    13-14 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล