รหัสนักศึกษา   รหัสบัตรประชาชน  

คู่มือการใช้งาน


ปฏิทินวิชาการกองบริการการศึกษา

เนื่องจากกองบริการการศึกษาได้ทำการย้ายระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น
ดังนั้น หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งได้ที่ (045)-633578